Huisartsenpraktijk

Hilversum Oost

Anthony Fokkerweg 80C
1223 NG Hilversum
035-7633388
Uw Dossier Contact E-consult Klachten Herhaalrecept

De Praktijk

De praktijk is in 2015 nieuw opgezet in Hilversum Oost. In nauwe samenwerking met de Gemeente Hilversum en de overige huisartsen in Hilversum Noord-Oost willen wij het huisartsentekort in Hilversum Noord-Oost minimaliseren, zodat iedereen een huisarts in de buurt kan hebben.

Sinds 23 April 2018 is de praktijk gevestigd in Medisch Centrum Liebergen.

Wij zijn een jong en dynamisch team bestaande uit 2 huisartsen, 7 doktersassistentes en 3 praktijkondersteuners.

We hebben 2 dagdelen per week de beschikking over een Psycholoog / POH GGZ, waar u gratis gebruik van kunt maken.

Onze POH-Somatiek is 1 dag per week aanwezig voor alle Diabetes en Longzorg.

Ook voor bloed prikken kunt u bij ons terecht, in principe wel op afspraak.

Huisregels

Indien u zich wil inschrijven bij onze huisartsenpraktijk moet u woonachtig zijn in Hilversum, ten noord - oosten van de spoorlijn Amsterdam - Hilversum - Utrecht of in de wijk Riebeeck. Mocht u verhuizen buiten dit gebied dan bent u genoodzaakt een andere huisarts te zoeken.

Alle 3 de inschrijfformulieren moeten volledig worden ingevuld. Wij zullen voor u een dossier aanmaken en het oude dossier van uw vorige huisarts opvragen. Hoe lang dit gaat duren hangt van de snelheid van uw vorige huisarts af. Indien u chronische medicatie gebruikt raden wij u aan om voor 3 maanden uw medicatie bij uw oude huisarts te bestellen.

Het is belangrijk dat u uw wijziging van huisarts doorgeeft aan de volgende instanties:

  • Ziekenhuis
  • Apotheek
  • Huisartsenpost

Indien u een afspraak maakt krijgt u een afspraak voor 10 minuten. In deze 10 minuten is het de bedoeling om slecht 1 klacht / onderwerp te bespreken. Indien u meerdere klachten heeft of langer de tijd nodig heeft geeft u dit dan bij de assistente duidelijk aan. U krijgt dan 20 minuten de tijd.

Indien u voorkeur heeft voor een mannelijk of vrouwelijk arts, geeft u dit dan duidelijk aan. Indien u niet behandeld wil worden door een co-assistent die stage loopt in onze praktijk geeft dit dan ook duidelijk aan.

De assistente zal altijd vragen naar de reden van uw bezoek. Dit doet zij omdat zij een inschatting moet maken over de urgentie van uw bezoek. Bij sommige (levensbedreigende) klachten moet u nog dezelfde dag komen, ondanks de drukte op de praktijk. Bij andere klachten kan het zijn dat u bij drukte 1 of 2 dagen moet wachten.

Indien u niet op u afspraak kan verschijnen belt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Hierdoor hebben andere patienten de mogelijkheid op uw tijdstip gezien te worden. Indien het meer dan 3 keer voorkomt dat u uw afspraak niet of niet optijd heeft afgebeld zijn wij genoodzaakt hiervoor een rekening van 25euro in rekening te brengen. Deze rekening dient betaald te worden alvorens u weer een reguliere afspraak op het spreekuur kan maken, afgezien van spoed afspraken.

Huisdieren zijn helaas niet toegestaan in de praktijk.

Overleg apotheek en huisarts

Uw huisarts en apotheek werken samen. Zij hebben regelmatig overleg en volgen samen nascholing. Het kan zijn dat er een vraag is bij de huisarts of bij de apotheker over uw medicatie. Dan overleggen zij met elkaar per telefoon. Het kan zijn dat u niet altijd op de hoogte bent van dit overleg. De huisarts en apotheker gaan ervan uit dat u het goed vindt, dat er een dergelijk overleg kan plaatsvinden. De huisarts heeft een beroepsgeheim en mag alleen die zaken bespreken met uw apotheek die betrekking hebben tot uw medicatie. Ook uw apotheek heeft een beroepsgeheim.
Indien u bezwaar heeft tegen deze werkwijze, laat het dan weten aan zowel uw apotheker als uw huisarts.

Retour-informatie medicatie

Uw huisarts en apotheek hebben afspraken over automatische berichtgevingen. Als u medicijnen ophaalt bij uw apotheek, dan gaat er automatisch een bericht naar het informatiesysteem van uw huisarts. Deze ‘retour-informatie’ is nodig om het medicatie-dossier van uw huisarts van de juiste informatie te voorzien. Ook als u medicatie bij uw eigen apotheek ophaalt van bijvoorbeeld een ziekenhuis-specialist, dan komt deze medicatie-informatie ook automatisch bij uw huisarts terecht. Wij gaan ervan uit dat u het goed vindt, dat retour-informatie van medicatie tussen uw huisarts en uw apotheek mag plaatsvinden.
Indien u bezwaar heeft tegen deze werkwijze, laat het dan weten aan zowel uw apotheker als uw huisarts.

Jaarrecept

Uw huisarts en apotheek hebben samenwerkings-afspraken rondom jaarrecepten. Artsen schrijven chronische medicatie meestal voor een jaar voor. Dit noemen we een jaarrecept. Indien dat nog niet bij u gebeurt, dan kunt u hierom vragen bij de doktersassistente.  Apotheken mogen chronische medicatie voor maximaal 3 maanden afleveren en een eerste uitgifte voor maximaal 14 dagen. De resterende medicatie van het jaarrecept heeft u dus nog tegoed bij uw apotheek. De werkwijze over hoe u deze medicatie vervolgens kunt aanvragen verschilt per apotheek. Als bij de apotheek een jaarrecept is verstreken, moet er een nieuw jaarrecept worden aangevraagd bij de huisartspraktijk. U wordt hierop gewezen door uw apotheek. U kunt zelf een nieuw jaarrecept aanvragen via de receptenlijn van de huisartspraktijk of u laat uw apotheek dit voor u regelen. Maak in elk geval duidelijk dat het een aanvraag voor een jaarrecept betreft.

 

Privacyverklaring

Uw toestemming

Door u in te schrijven bij de praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.
U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk moment intrekken.


Omgang met uw persoonsgegevens

Toegang tot uw gegevens hebben:
- Uzelf;
- De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u;
- Alle assistentes van de praktijk;
- Alle huisartsen van de praktijk i.v.m. vervanging bij ziekte, vakantie en noodsituaties;
- Waarnemers van Huisartsenpost Blaricum hebben inzicht in de waarneemgegevens;
- Enkele beheerders van het systeem CGM.
Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding. 
Wanneer rechtens komt vast te staan dat hulpverleners daartoe gehouden zijn, zullen zij mogen overgaan tot het aan derde(n) verstrekken van naam, adres, woonplaats en BSN-nummer. 
Andere dan de genoemde partijen zullen zonder uw toestemming geen inzage krijgen in uw individuele gegevens.

Organisatie

De praktijk is een duo-praktijk.
Als uw hulpverlener moet worden vervangen, bijvoorbeeld voor vakantie, gebeurt dat in overleg met u behalve als er door een noodsituatie geen gelegenheid is tot overleg.
Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens
Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevindt.
Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens ‘the state of the art’.