Huisartsenpraktijk

Hilversum Oost

Anthony Fokkerweg 80C
1223 NG Hilversum
035-7633388
Uw Dossier Contact E-consult Klachten Herhaalrecept

Urimon Studie

Urimon, onderzoek naar bloed of urine voor gezondheidsmonitoring

Geachte heer/mevrouw,
U wordt door uw huisarts uitgenodigd om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek: “Urimon, onderzoek naar bloed of urine voor gezondheidsmonitoring”. Hierin wordt de mogelijkheid onderzocht om een gezondheidsmonitor te ontwikkelen op basis van stoffen in urine- en bloedmonsters. Met de resultaten van dit onderzoek wordt het in de toekomst wellicht mogelijk om door middel van een halfjaarlijks urine- of bloedonderzoek iemands gezondheid in de gaten te houden en ernstige ziekten al in een vroeg stadium te ontdekken.
Als u deelneemt aan dit onderzoek worden uw monsters en gezondheidsgegevens opgeslagen in de Stibion biobank, die speciaal is opgericht om dergelijk onderzoek mogelijk te maken.
Uw naam en adres zullen alleen bij de Stibion biobank bekend zijn. Uw gezondheidsgegevens en monsters worden anoniem ter beschikking gesteld aan de Urimon studie en mogelijke andere studies naar gezondheidsmonitoring en zullen op geen enkele manier tot u herleid kunnen worden. U kunt ook alleen aan de Urimon studie deelnemen en niet aan de biobank. In dat geval zullen uw monsters en gegevens na de Urimon studie worden vernietigd.
Het onderzoek is goedgekeurd door de medisch ethische toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en wordt uitgevoerd door het bedrijf You2Yourself uit Enschede. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen, is het belangrijk dat u de informatiebrieven voor deelname aan de Urimon studie en de Stibion biobank goed leest. Wanneer u bent aangemeldt, krijgt u een e-mail met daarin de informatiebrieven over de Urimon studie en de Stibion biobank. In de e-mail vindt u ook de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’ met algemene informatie over de toetsing van onderzoek en namen en telefoonnummers die u kunt benaderen voor nadere informatie en vragen.
Indien u besluit mee te doen aan het onderzoek, levert u de bijgevoegde toestemmingsformulieren ingevuld en ondertekend (in tweevoud) voor zowel de Urimon studie als de Stibion biobank binnen 2 weken in bij uw huisarts. Tevens levert u dan het potje in dat door u diezelfde ochtend is gevuld met ochtendurine. U gebruikt hiervoor het potje dat u heeft meegekregen bij deze brief. In de ‘instructie voor het opvangen van een urinemonster’ onderaan deze brief, leest u hoe u dit moet doen.
Wij danken u hartelijk voor uw interesse en hopen u als deelnemer te mogen begroeten.


Met vriendelijke groet,
Het Urimon team.

 

Inclusie- en exclusie criteria voor de Urimon biobank.

We zoeken naar een diversiteit aan levensstijlen en sociaal economische achtergronden. Chronische aandoeningen zoals diabetes of obesitas zijn geen reden tot uitsluiting als sprake is van een stabiele situatie.
 

Inclusie criteria:
1. Alle personen met een stabiele gezondheidstoestand in de leeftijd van 45 tot 75 jaar en afwezigheid van exclusie criteria.
2. Chronische aandoeningen zoals diabetes, copd of obesitas zijn geen reden tot uitsluiting als sprake is van een stabiele situatie.
 

Exclusie criteria:
1. Slechte of instabiele algemene gezondheid.
2. Aanwezigheid van kanker.
3. Aanwezigheid van een neuro-degeneratieve ziekte zoals bijvoorbeeld Parkinson, Alzheimer, MS of ALS.
4. Als een deelnemer onder behandeling staat of in de laatste 6 maanden is behandeld voor een vorm van kanker, hartfalen, hartaanval, hersenbloeding of bloedvatvernauwing. Het dragen van een pacemaker of ICD of aanwezigheid van stents wordt niet gezien als behandeling. Het plaatsen ervan wel.
5. Als een deelnemer in de laatste 3 maanden een operatie heeft ondergaan (in dat geval even wachten met starten van de deelname).
In geval van een ernstige ziekte (kanker, hart- en vaatziekte, ziekte van het centrale zenuwstelsel) of overlijden van de deelnemer tijdens de studie, wordt de huisarts verzocht om de Urimon projectleider te informeren.

 

Aanmelden? www.urimon.nl